Täytä lomake mahdollisimman tarkkaan!

Tervetuloa tilaamaan KAP Vantaa –hankkeen koulutettuja kokemusasiantuntijoita!

Tilausjärjestelmä on suunnattu Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstölle. Kokemusasiantuntijoita voi tilata sosiaali- ja perhepalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä sote-palveluiden kehittämishankkeisiin.

KAP Vantaa -hanke vastaa kokemusasiantuntijoiden sopimuksista ja palkkioiden maksusta.

KoKoA ry välittää koulutettuja kokemusasiantuntijoita muihin kuin Vantaan kaupungin sote-palveluiden tehtäviin.

Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat tehdä esimerkiksi seuraavia tehtäviä:
- Asiakastapaaminen
- Luennointi ja kouluttaminen
- Moniammatillinen verkostotyö
- Oman kokemustarinan kertominen
- Palveluiden kehittäminen ja muotoilu
- Palveluohjaus
- Ryhmänohjaus ja -suunnittelu
- Sosiaaliseen raportointiin osallistuminen (kirjoittaminen, analysointi, kommentointi)
- Työryhmään osallistuminen
Koulutetuille kokemusasiantuntijoille maksetaan tehtävistään KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n palkkiosuosituksien mukaiset palkkiot. Palkkiosuosituksien pohjalta muokataan pakettihintoja, jotka soveltuvat julkisten sote-palveluiden tarpeisiin.

Palkkiosuositukset löytyvät myös KoKoAn Koulutussuositukset-oppaasta sivulta 18.

Tilaaja voi peruuttaa tehtävän 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, maksetaan sovitusta tehtävästä palkkio. Peruutetun tehtävän voi myös siirtää uuteen ajankohtaan sovitusti tekijän kanssa. Jos asiakas ei saavu varatulle ajalle, maksetaan tehtävästä sovittu palkkio. Tapaamisajan ja kokemusasiantuntijan osaamisen voi kuitenkin tällöin hyödyntää muun yhteistyön merkeissä.

Palvelupaketit

Ryhmänohjauspaketti 50 euroa

Ryhmänohjauspakettiin 50€ (2h) sisältyy:
- Suunnittelu ja valmistelutyö ennen jokaista ryhmäkertaa
- Tunnin ryhmänohjaus
- Purkukeskustelu sote-ammattilaisen kanssa.
- Lisätunnit 30€/h

HUOM. Esityöpalkkio 50€: Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan suunnittelupalaveri n. 1-2 h ennen ensimmäistä ryhmäkertaa, jossa laaditaan ryhmän rakenne ja sisällöt.

Asiakastapaamispaketti 50 euroa

Työparityöskentely ammattilaisen kanssa (mm. kolmikantatyöskentely ja asiakastapaamiset)

Asiakastapaamispakettiin (2h) sisältyy:
- Valmistelutyö
- Tunnin asiakastapaaminen
- Purkukeskustelu ammattilaisen kanssa
- Lisätunnit 30€/h

Kokous- tai työryhmäpaketti 40 euroa

Osallistuminen tunnin kestävään kokoukseen, jossa kokemusasiantuntija ei toimi esittelijänä tai puheenjohtajana, ja joka ei edellytä ennakkovalmistautumista/esityötä.

HUOM! Jos kokoukseen osallistuminen edellyttää esityötä (esim. asialistaan, kokousmateriaaliin tai tausta-aineistoon tutustumista) lisää kokousajan lisäksi tilaukseen aikaa oman arviosi mukaan. (Esim. 1,5h kestävästä työryhmästä 2h tilaus, jolloin esityöhön on käytettävissä 30min)

Palveluiden kehittämispaketti 100 euroa

Vaativa kokous, työryhmä, työpaja, koulutus- tai kehittämispäivä max 2h.

Sisältää:
- Kokemusasiantuntijan esityksen, luennon, osallistumisen palvelumuotoiluun tai toimimisen puheenjohtajana
- Sisältää esityön
- Lisätunnit 50€/h

KAP –perehdytyspaketti (50 euroa)

Kokemusasiantuntijatoiminta tutuksi. Tilaa kokemusasiantuntija yksikköösi keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista ja esittelemään KAP –kokemusasiantuntijapankin toimintaa sekä pohtimaan tiimin kanssa miten kokemusasiantuntijoita voisi käyttää juuri teidän yksikön toiminnassa.

Perehdytyspaketti sisältää vierailun 1h pituisessa kokouksessa. Ensisijainen toteutusmuoto etäkokouksena. Sisältää valmistelutyön.

Kokemustarinapaketti (100 euroa)

Oman kokemustarinan kertominen pienelle ammattilaistiimille tai/ja asiakkaille. Toivon ja vertaisuuden näkökulma.

Kokemustarina –paketti 2h sisältää:
esityön (tarinan räätälöinnin tilaisuuteen sopivaksi) 30min-1h pituisen kokemusasiantuntijan tarinan, tarinan pohjalta käytävän keskustelun sekä purkukeskustelun (varattava vähintään 15min) ammattilaisen kanssa.

Purkupaketti (40 euroa)

Pitkäkestoisen palveluiden kehittämisen, työryhmä- tai kokous-sarjan jälkeen pidettävä palautekeskustelu.

Purkupaketti sisältää:
Tilaajan ja tehtävässä toimineiden kokemusasiantuntijoiden välisen palautekeskustelun, jossa arvioidaan yhteistyötä. Palautekeskustelu tukee kokemusasiantuntijan ammatillista kasvua ja auttaa tilaajaa kehittämään kokemusasiantuntijatoimintaa.

Lisätyöpaketti (25 euroa/h)

Liitettävissä sovittaessa muihin tilauksiin.
Esimerkiksi pitkäkestoiseen yhteistyöhön, kehittämishankkeisiin ja toistuvaan työryhmätyöskentelyyn liittyvä, tilaisuuksien ulkopuolella tapahtuva itsenäinen työskentely (mm. kokemusasiantuntijoiden keskinäinen ryhmätyö, kyselyihin vastaaminen, viestintätehtävät tai muu taustatyö).

Näin tilaaminen onnistuu:

1. Täytä tarkkaan tilauslomakkeen kohdat.
2. Jos joku pakollinen kohta on täyttämättä, lomakkeen lähettäminen ei onnistu.
3. Määrittele tehtävä mahdollisimman tarkkaan, jotta tehtävään löytyisi vaivattomasti parhaiten soveltuva tekijä.
4. Liitä mukaan yhteystietosi.
Käsittelyaika on keskimäärin kolme päivää. Työtehtävän ajankohdan tulee olla aikaisintaan yhden viikon päästä tilauksen tekemisestä.
Palveluyksikkö tai hanke:*
Työtehtävän tyyppi/toimintamuoto:*
Työtehtävän ajankohta:*
Työtehtävän kellonaika (mistä mihin):*
Tehtävä on toistuva
Tehtävä ei ole toistuva
Jos tehtävä on toistuva, laita tilausten päivämäärä tähän kenttään:
Lisätietoa: (Mahdolliset tarkennukset, kuten kohderyhmä, tarvittava tekninen osaaminen jne.)
Yhteystiedot
Toimintayksikkö/palvelupaketti/työryhmä:*
Etunimi:*
Sukunimi:*
Puhelin:*
Sähköposti:*
Kokemusasiantuntijan valitseminen:*
KAP Vantaa -tiimi valitsee kokemusasiantuntijan, joka on suoraan yhteydessä tilaajaan.
Tilaaja (ja asiakas yhdessä) valitsee kokemusasiantuntijan soveltuvien ehdokkaiden joukosta.
En ole robotti: (kirjoita kuvassa näkyvä teksti kenttään)
Kommentit, palautteet sekä kysymykset koskien tilauslomaketta: Riikka Hyvärinen Riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi Hankekoordinaattori 
+358 (0)50 320 1285
Tietosuojaseloste henkilörekisterin käytöstä