Täytä lomake mahdollisimman tarkkaan!

Tervetuloa tilaamaan KAP Vantaa –hankkeen koulutettuja kokemusasiantuntijoita!

Tilausjärjestelmä on suunnattu Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstölle. Kokemusasiantuntijoita voi tilata asumispalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä aikuisten ja nuorten sosiaalityöhön.

KAP Vantaa -hanke vastaa kokemusasiantuntijoiden sopimuksista ja palkkioiden maksusta.

KoKoA ry välittää koulutettuja kokemusasiantuntijoita muihin kuin Vantaan kaupungin sote-palveluiden tehtäviin.
Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat tehdä esimerkiksi seuraavia tehtäviä:
- Asiakastapaaminen
- Luennointi ja kouluttaminen
- Moniammatillinen verkostotyö
- Oman kokemustarinan kertominen
- Palveluiden kehittäminen ja muotoilu
- Palveluohjaus
- Ryhmänohjaus ja -suunnittelu
- Sosiaaliseen raportointiin osallistuminen (kirjoittaminen, analysointi, kommentointi)
- Työryhmään osallistuminen
Koulutetuille kokemusasiantuntijoille maksetaan tehtävistään KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n palkkiosuosituksien mukaiset palkkiot. Palkkiosuosituksien pohjalta muokataan pakettihintoja, jotka soveltuvat julkisten sote-palveluiden tarpeisiin.

Palkkiosuositukset löytyvät myös KoKoAn Koulutussuositukset-oppaasta sivulta 18.

Tilaaja voi peruuttaa tehtävän 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, maksetaan sovitusta tehtävästä palkkio. Peruutetun tehtävän voi myös siirtää uuteen ajankohtaan sovitusti tekijän kanssa. Jos asiakas ei saavu varatulle ajalle, maksetaan tehtävästä sovittu palkkio. Tapaamisajan ja kokemusasiantuntijan osaamisen voi kuitenkin tällöin hyödyntää muun yhteistyön merkeissä.

Palvelupaketit

Ryhmänohjauspaketti 50 euroa

Ennen ensimmäistä ryhmäkertaa ammattilainen ja kokemusasiantuntija pitävät suunnittelukerran (1 tunti), jossa laaditaan ryhmän rakenne ja sisällöt. Palkkio suunnittelutyöstä on 25 euroa, joka lisätään pakettihintaan.
Kaksi tuntia
(sisältää valmistelutyön, tunnin ryhmänohjauksen ja purkukeskustelun sote-ammattilaisen kanssa)
Jokainen lisätunti 30 euroa.

Asiakastapaamispaketti 50 euroa

työparityöskentely ammattilaisen kanssa
kaksi tuntia (sisältää valmistelutyön, tunnin asiakastapaamisen sekä purkukeskustelun sote-ammattilaisen kanssa)
Jokainen lisätunti 30 euroa.

Kokous- tai työryhmäpaketti 40 euroa

Osallistuminen tunnin kestävään kokoukseen
Kokemusasiantuntija ei toimi esittelijänä eikä puheenjohtajana
Jokainen lisätunti 40 euroa.

Palveluiden kehittämispaketti 100 euroa

Vaativa kokous tai työryhmä, jossa kokemusasiantuntija pitää esityksen, osallistuu palvelumuotoiluun tai toimii puheenjohtajana

1.
IPHA-tutustumispaketti (50 euroa/2h)
Intensiivisen palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin sisältyvä kokemusasiantuntijayhteistyö.
IPHA-tutustumispaketti sisältää:
- 1h kolmikantakeskustelu (ammattilainen, asiakas ja KAT), jossa käydään läpi yhteistyön tavoitteet, toimintatavat ja käytännöt ja
- 1h asiakkaan ja kokemusasiantuntijan keskinäinen tapaaminen:
tutustutaan puolin ja toisin ja saadaan käsitys siitä, palveleeko yhteistyö asiakaan tarpeita.
Tutustumistapaamisen jälkeen asiakas tekee päätöksen työskentelyn jatkamisesta.

2.
IPHA-asiakastapaamispaketti (150 euroa/6h)
Intensiivisen palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin sisältyvä kokemusasiantuntijayhteistyö.
IPHA -asiakastapaamispaketti sisältää:
- Asiakkaan tavoitteita tukevat tapaamiset 1-3 kpl, tarpeen mukaan toteutusti.
- Jokaisen tapaamisen jälkeen arvioinnista vastaavan ammattilaisen kanssa käytävän puhelinkeskustelun (tapaamisen purku ja raportointi), jonka ajankohta sovitaan erikseen.

3.
IPHA-arviointikeskustelu (40 euroa/1h)
Intensiivisen palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin sisältyvän kokemusasiantuntijayhteistyön päätyttyä käytävä purkukeskustelu, johon osallistuu kokemusasiantuntija ja ammattilainen.

Näin tilaaminen onnistuu:

1. Täytä tarkkaan tilauslomakkeen kohdat.
2. Jos joku pakollinen kohta on täyttämättä, lomakkeen lähettäminen ei onnistu.
3. Määrittele tehtävä mahdollisimman tarkkaan, jotta tehtävään löytyisi vaivattomasti parhaiten soveltuva tekijä.
4. Liitä mukaan yhteystietosi.
Käsittelyaika on keskimäärin kolme päivää. Työtehtävän ajankohdan tulee olla aikaisintaan yhden viikon päästä tilauksen tekemisestä.
Palvelu:*
Työtehtävän tyyppi/toimintamuoto:*
Työtehtävän ajankohta:*
Työtehtävän kellonaika (mistä mihin):*
Tehtävä on toistuva
Tehtävä ei ole toistuva
Lisätietoa: (Mahdolliset tarkennukset, kuten kohderyhmä, tarvittava tekninen osaaminen jne.)
Yhteystiedot
Organisaatio:*
Etunimi:*
Sukunimi:*
Puhelin:*
Sähköposti:*
Kokemusasiantuntijan valitseminen:*
KAP Vantaa -tiimi valitsee kokemusasiantuntijan, joka on suoraan yhteydessä tilaajaan.
Tilaaja (ja asiakas yhdessä) valitsee kokemusasiantuntijan soveltuvien ehdokkaiden joukosta.
En ole robotti: (kirjoita kuvassa näkyvä teksti kenttään)
Kommentit, palautteet sekä kysymykset koskien tilauslomaketta: Riikka Hyvärinen Riikka.hyvarinen@vantaan-a-kilta.fi Hankekoordinaattori 
+358 (0)50 320 1285
Tietosuojaseloste henkilörekisterin käytöstä